Kawruh Jowo: “Pintere Wong Jawa ana ing tembung Kerata Basa”

Mata pelajaran basa jawa pancen wis suwe ora tak demok.. Jaman SD nganti SMP wae aku oleh pelajaran bahasa daerah, jaman SMA aku wis ga entuk maneh.

Aku pengen ngelingke kanca-kanca kabeh bab iki. Miturut ilmu bahasa, ana tembung kang dadi tembung amarga bunyi utawa suarane kang krungu, lan artine.

 • contone tekek, jenenge tekek mergo suarane tekek… tekeeekk..
 • Tas kresek, mergo suarane kresek-kresek, lan sak panunggalane. Wong jawa malah luwih cerdas maneh ngartike tembung iku kanthi ngawur, sak-sake, nanging pas banget karo artine tembung kuwi.
 • contone wong jawa ora ngomong “nasi”, nanging sega, amarga sega kuwi (artine)  mbeseSEG (ning) dan marakke leGA.

  Conto liyane:

 1. gedhang : digeget sakbubare madhang,
 2. kerikil : keri nang sikil
  • malah ana ing teknologi, wong jawa uga nggawe kerata basane, contone:
 1. Sepeda : asepe tidak ada
 2. Sepur :asepe metu ndhuwur
  • Ana maneh conto kang ana hubungane karo masalah agama:
 1. Ndilalah : Adiling gusti Allah
 2. Ndelalah: ngandel marang Allah (percaya marang Tuhan)
 • Ana uga plesetan-plesetan kang ana di-kerata basa-ke:
 1. Garwo : sigaraning nyawa (asline), njur diplesetke dadi “ketemune barang sigar karo barang dowo
 2. kerikil : keri nang sikil, njur ana sing takon, “lha yen keripik”??… keri-keri ning…..(ning apik..)
 • conto liyane yaiku :
  1. Bapak = bab apa-apa pepak (pepak kawruh lan pengalaman)
  2. Batur = embat-embataning tutur
  3. Bocah = mangane kaya kebo, pagaweane ora kecacah
  4. Brekat = mak breg diangkat
  5. Cangkir = dianggo nyancang piker
  6. Cengkir = kencenging piker
  7. Copet = ngaco karo mepet-mepet
  8. Denawa = ngeden hawa (nguja hawa napsu)
  9. Desember= gedhe-gedhene sumber
  10. Garwa = sigaraning nyawa
  11. Gedhang = digeget leh bar madhang
  12. Gethuk = yen digeget karo manthuk-manthuk
  13. Gerang = segere wis arang
  14. Guru = digugu lan ditiru
  15. Gusti = bagusing ati
  16. Kaji = tekade siji (ngantebi panembahe marang Gusti Allah)
  17. Kathok = diangkat sithok-sithok
  18. Kodhok = teka-teka ndhodhok
  19. Kutang = sikute diutang
  20. Krikil = keri ing sikil
  21. Kuping = kaku njepiping
  22. Kupluk = kaku tur nyempluk
  23. Kursi = yen diungkurake banjur isi
  24. Ludruk = gulune gela-gelo, sikile gedrag-gedrug
  25. Maling = njupuk amale wong sing ora eling
  26. Mantu = dieman-eman meksa metu
  27. Perawan = yen pepara (lelungan) kudu wayah awan
  28. Saru = kasar tur kleru
  29. Sekuter = sambi sedheku mlaku banter
  30. Sepuh = sabdane ampuh
  31. Simah = isining omah
  32. Sirah = isining rah
  33. Siti = isi bulu bekti
  34. Sopir = yen ngaso mampir (ing warung)
  35. Sruwal = saru yen nganti uwal
  36. Tandur = nata karo mundur
  37. Tapa = tatane kaya wong papa
  38. Tarub = ditata supaya katon murub (asri)
  39. Tayub = ditata supaya katon guyub
  40. Tebu = antebing kalbu
  41. Tepas = titip napas
  42. Tuwa = ngenteni metune nyawa ; untune wia rowa
  43. Wanita = wani ing tata
  44. Wedang = dianggo gawe kadang
  45. Weteng = ruwet tur peteng

Nha, kowe kabeh uga bisa nggawe seko ukara lan tembung-tembungmu dhewe..

Ayo nggawe sakkarepmu dhewe.. guyon maton lan guyon waton.. bebas nang kene… sumangga..

(Dikutip lan diselarasake saka tulisane aguspu, ing http://jawajowo.blogspot.com/, saka http://www.ojonesu.com/)